Privacyverklaring

Privacyverklaring VVZ – Vastgoed Verhuur Zwolle

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Vastgoed Verhuur Zwolle, hierna genoemd VVZ.

Inloggen op uw account en gebruik van ons contactformulier is niet mogelijk als cookies niet worden geaccepteerd!

Via de website www.vvz.nu van VVZ worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2020.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website reageren op een woning die te huur staat, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken zodat we contact met je kunnen opnemen.

Daarnaast kun je een zoekopdracht starten op onze website, om inzicht in jouw zoekwensen te verkrijgen.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten via het reparatieformulier op onze website, per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij onderstaande gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een reactie achter te laten, een zoekopdracht te starten, het reparatieformulier in te vullen):

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Wanneer een huurovereenkomst opgemaakt gaat worden, zullen wij onderstaande gegevens van jou verwerken:

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

VVZ verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang. Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een zoekopdracht en huurovereenkomst is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met VVZ een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal VVZ mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een zoekopdracht ten behoeve van analyse doeleinden en wettelijke verplichtingen t.o.v. de belastingdienst.

Verstrekking aan derden

VVZ zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Reactie en/of invullen reparatieformulier:

Zoekopdracht:

Huurovereenkomst:

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een overheidsdienst (denk aan politie, belastingdienst, inlichtingendienst) in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Matchmail

Na het starten van een zoekopdracht sturen wij je per email geschikte woningen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je de zoekopdracht willen beëindigen. Ook kun je je afmelding doorgeven aan de betreffende vestiging.

Cookies

VVZ maakt op de website www.vvz.nu gebruik van functionele en analytische cookies. Een functionele cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. VVZ gebruikt cookies voor het inloggen en gebruik van de website te vergemakkelijken. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Login en contactformulier werken niet zonder acceptatie van onze cookies. Deze cookies kunnen worden verwijderd bij het sluiten van de internetbrowser.

Google Analytics
Via de website www.vvz.nu wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hiertoe heeft VVZ een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. VVZ gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network. 

Google Maps
Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google.
De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruiker omvatten; 
Dienstverlener: Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland; 
Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); 
Website: https://mapsplatform.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

Plugins en Tools

De volgende noodzakelijke technische onderdelen voor onze website staan locaal op onze webserver:
Google Webfonts  Merriweather en Open Sans  | bootstrap.js | popper.js | font awesome | jquery

Beveiliging persoonsgegevens

VVZ hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

SSL

VVZ maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website bij de zoekopdracht en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.vvz.nu inloggen in jouw account. Ook kun je bij jouw VVZ vestiging terecht indien je inzage wenst in de gegevens die VVZ van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van VVZ dan kun je contact opnemen met VVZ via:

info@vvz.nu

+31(0) 643 968 548